Enigma Enigma

Интересности

2024-04-06 10:56:59 eye-2 4001   — comment 0

Безпека на судні: боротьба з пожежею та початкова підготовка моряків

Курси з протипожежної підготовки на судах є надзвичайно важливою частиною безпеки для моряків. Таке навчання надає їм необхідні знання та навички для вчасної реакції на пожежні загрози на борту. 

 

Навчальні програми з підвищення кваліфікації для моряків охоплюють різноманітні теми та навички, що сприяють поліпшенню їхніх професійних компетенцій, зокрема в питанні боротьби з пожежею на судах, та забезпечують високий рівень безпеки.

Зважаючи на умови життя та праці на воді, моряки мають бути готові до оперативної та ефективної реакції в разі виникнення пожежі. Це передбачає включення в навчальні курси теоретичної частини, на якій студенти ознайомлюються з принципами виникнення та поширення пожежі, а також з основними методами її гасіння на судні. Варто розглянути, які аспекти має на меті курс:
 

  1. Опанування протипожежних дій на суднах, спрямоване на ефективність, оперативність та послідовність. Формування навичок, які максимально точно відтворюють реальні умови, та розвиток впевненості й готовності реагувати в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю.
  2. Навички користування протипожежним обладнанням. Крім того, проводиться докладне вивчення та розпізнавання стандартних протипожежних символів IMO, які використовуються на суднах.
  3. Практичні навички з гасіння пожеж, які розвиваються під час тренувань.
  4. Навчання з використання ручних засобів для гасіння пожеж.
  5. Розвиток психологічної готовності до ефективної реакції на небезпеку на судні, що є важливим елементом професійної підготовки.
  6. Оцінка рівня знань та навичок слухачів щодо дій під час пожежі, що проводиться після завершення теоретичного та практичного навчання. Має важливе значення для забезпечення ефективності освітнього процесу.

 

Після завершення курсів учасники опановують знання, що відповідають вимогам міжнародного та національного законодавства. Вони навчаються ефективно реагувати на надзвичайні ситуації на судні та використовувати різноманітні засоби пожежогасіння.

Отримання сертифіката з початкової підготовки з безпеки для моряків підтверджує, що вони пройшли необхідний курс та готові діяти в надзвичайних ситуаціях. Адже такі обставини вимагають швидкого та відповідального реагування. 

Вимоги та стандарти підготовки моряків

Цільова аудиторія цих курсів — моряки, які відповідають за керування операціями з пожежогасіння за розширеною програмою з фокусом на організацію, тактику та управління боротьбою з пожежами відповідно до стандартів розділу A-VI/3 та таблиці A-VI/3 Кодексу ПДНВ. 

 

Вимоги до слухачів:

 

  • вік не молодше 18 років;
  • наявність морської освіти;
  • відповідність медичним вимогам;
  • наявність сертифіката курсу «Боротьба з пожежею за розширеною програмою (VI/3, A-VI/3, пункти 1–4)». 

 

Мінімальні вимоги до компетентності моряка визначаються Правилами VI/3 Конвенції ПДНВ та розділом A-VI/3 (пункти 1–4) Кодексу ПДНВ.

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma