Enigma Enigma

Олекса Доніч

2021-10-31 00:15:49 eye-2 3274   — comment 0

Мизамир або історія тролить товстоГрушевський пращурами українців вважав антів. На початку VII століття антів розгромили кочівники авари або обри. Ті самі, що потім "погібоша акі обри". "Ці ж обри воювали проти слов’ян і примучили дулібів", – сповіщала Повість минулих літ.  Ще слов'янських жінок запрягали замість коней у брички і все таке...

А ось і тролинг Історії. Анти намагалися помиритися з обрами через посольство Мизамира, однак спроба закінчилася невдачею і вбивством посла. Ворожість з боку обрів підсилювалася тим, що союзником антів на той час була Візантія...

"Мизамир" чи "Мезамир",  навмисно не придумаєш.  От що писали древні:

Μεζάμηρον τόν Ίδαριζίου Κελαγάστου' άδελφόν έπί τήν πρεσβείαν χειροτονήσα\τες, έδέοντό τε πρίασΰαι τών τινας του οίκείου φύλου δοριαλώτων. τοίνυν Μεζάμηρος ό πρεσβευτής, στωμύλος τε ών καί ύψαγόρας, ώς Άβάρους άφικόμενος άπέρριψε βήματα ύπερήφανά τε καί 
560 р. [Менандр оповідає про те], що, коли правителі антів були поставлені в скрутне становище і проти своїх надій впали в нещастя, авари відразу ж стали спустошувати [Їхню] землю і грабувати [їхню] країну. І ось, пригнічені набігами
ворогів, анти відправили до них посольство, обравши для посольства Мезамира, сина Ідарізія, брата Келагаста, і просили
дати викупити деяку частину полонених з їхнього племені. Але посол Мезамир, базіка і хвалько, прибувши до аварів, прорік слова зарозумілі і в чомусь навіть нахабні...
 
Після того як Мезамир говорив більш пихато, ніж личить послу, кутригур сказав кагану наступне:
«Ця людина придбала найбільшу силу в антів і може протистояти будь-яким своїм ворогам. Слід тому вбити його
і потім безбоязно напасти на ворожу землю».

Послухавши його, авари знехтували повагою до послів і, ні в що не поставивши справедливість, вбили Мезамира. З того часу більше, ніж раніше, стали вони розоряти землю антів і не переставали поневолювати жителів, грабуючи і спустошуючи її.

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma