Enigma Enigma

Юрко Антоняк

2023-09-26 20:16:41 eye-2 391   — comment 0

Наукова конференція  «Українські національні первні: трипільська цивілізація»

 

 

Організація української нації «Держава», Українське національне середовище та відділ україніки ЛОУНБ провели наукову конференцію «Українські національні первні: трипільська цивілізація».

У вступному слові завідувач відділу україніки, поет Євген Салевич висловив такі світоглядні думки про трипільську цивілізацію в контексті української національної історії:

потреба усвідомлення давньої історії – визначальна в триванні нації;

потреба творити український світ в первісній традиції, яку нам дав Бог, беззаперечна для подальшого збереження української ідентичності;

потреба пізнавати культуру Трипілля, тлумачити знаки та символи наших далеких предків особливо важлива для нинішнього шляху української історії і сповнення історичної місії української нації;

український світогляд та українська ідентичність значною мірою незмінні впродовж тисячоліть тривання нашої нації від часів Трипілля – тому є потреба пізнати себе у трипільській культурі, якими нас створив Бог: за Леонідом Білецьким «наблизитись … безпосередньо до душі української нації, відчути … тремтіння національного духа… у … первісній вірі українського народу».

Доповідач навів також висловлювання про трипільську культуру археолога Вікентія Хвойки, відкривача трипільської культури, та ідеолога українського націоналізму Юрія Липи:

«Народ, який витворив ці пам’ятки, не міг зникнути безслідно. Це саме та галузь арійського племені, якій слушно належить ім’я протослов’ян і нащадки якої заселяють ще й досі Південно-Західну Русь»,

«З цих первнів і домішок української раси вибираємо первень найдавніший як доказ тривалості раси, її безперервного володіння своєю землею впродовж тисячоліть. Цей первень є підложжям української раси, бо творить з антропологічного боку 60-70 (Щербаківський подає 90) відсотків української раси... Це протоукраїнський народ трипільської культури, трипільці, як звуть його українські вчені». 

Промови на конференції виголосили: доктор історичних наук Петро Шкраб’юк «Трипільська цивілізація в історії української нації»; кандидат мистецтвознавства Романа Мотиль «Трипільська культура: артефакти, знаки, символи»; доктор мистецтвознавства Роман Одрехівський «Символ нескінченності у трипільців»; дослідник давньої української літератури Павло Салевич «Трипільські основи дохристиянського світогляду українців»; кандидат технічних наук Василь Багрійчук «Ярове жито та інші злаки в культурі трипільців»; редактор журналу «Наша спадщина» Андрій Левик «Трипільська культурна спадщина: питання її збереження і популяризації»; громадський діяч Юрко Антоняк «Божественна мова трипільців»; кандидат технічних наук Михайло Яворський «Древні культури в цивілізаційній місії народів»; культурна діячка, медик Зоряна Іванків «Культ здоров’я в Трипільській культурі».

Участь в обговоренні теми конференції , окрім уже згаданих учасників, брали доктор технічних наук Роман Базилевич, кандидат філологічних наук Ольга Антоник, художник Ігор Копчик, громадські діячі Іван Вівчарівський, Олег Подвірний та інші. 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma