Enigma Enigma

Интересности

2021-09-12 23:26:22 eye-2 3971   — comment 0

Особливості перекладу релігійних текстів

Переклад релігійних текстів відноситься до спектру високопрофесійних послуг, що надаються лінгвістичними бюро.
Специфіка релігійних текстів, що надходять до професійних бюро http://translation.center, може бути різноманітною. Це й публіцистичні статті, що стосуються сучасних конфесійних проблем, і вишукування культурологів і теологів, що публікуються в іноземних наукових виданнях, і церковні документи, що рясніють як специфічною, так і юридичною та фінансовою лексикою.

В останньому випадку професіоналізм роботи перекладача має особливе значення. Документи такого плану подаються, як правило, в міжнародні партнерські організації та стосуються питань виділення стипендій, грантів, фінансування всіляких будівельних і гуманітарних проектів.

Сьогодні в Києві, як і в Україні в цілому, реалізується величезна кількість таких проектів, і в кожному випадку за ними стоїть фінансова звітність релігійної громади. З цієї причини в ході перекладу пакета документації з російської або української мови важливо не тільки знання перекладачем сакральної термінології, а й розуміння канону вживання кожного вузькоспеціального слова в тій чи іншій країні.

Особливості змісту наукових, науково-популярних, публіцистичних релігійних текстів
Співробітники нашого бюро у Києві у своєму розпорядженні мають досвід роботи з серйозними дослідженнями, що стосуються, наприклад, перекладів на мови країн, про які йдеться у дослідженнях наших клієнтів. У разі наукових і культурологічних досліджень в області мусульманства це, як правило, група арабських мов, іудаїзму - іврит, буддизму - хінді.

Звернувшись до нашого бюро із замовленням, що представляє собою об'ємні дослідження і міркування на тему фрагментів Корану, Біблії, Тори та інших релігійних книг, ви можете бути впевнені у тому, що текст виявиться в руках лінгвіста, що володіє понятійної лексикою на академічному рівні.

Незважаючи на поширеність у світі панують релігій - католицизму та інших християнських конфесій, а також об'ємний документообіг православного змісту, знайти фахівця для виконання профільного перекладу складно.
Причина - тексти такого плану надходять у руки перекладачів не часто. І, якщо у випадку з англійською мовою замовлень відносно багато, особливо релігійно-правового характеру, то зі східними та деякими європейськими мовами все набагато складніше.

Робота перекладачів, які працюють у цій сфері, як правило, ситуаційна. Це елітні фахівці, які беруться за складний академічний текст за фактом появи замовлення, що відноситься до їх власної професійної діяльності.
Ми маємо в своєму розпорядженні величезну базу лінгвістів, готових взятися за переклад http://lcm-company.com/translate не тільки на англійську, а й найрідкісніші мови. Фахівці в сфері релігієзнавства співпрацюють з нами на постійній основі, виконуючи поставлене завдання точно в строк. Ми ж несемо відповідальність за оперативність і підбір перекладача, що володіє заданою тематикою, будь то християнство або одна зі східних релігій.

Стилістичні та змістовні особливості перекладу релігійних текстів в різних жанрах
Релігійні практики є важливим компонентом сучасної культури, а в ряді випадків - домінуючою державною традиційністю.

Використовувана в релігійних текстах лексика часто виходить за рамки пояснювальної (що спирається на історичну традицію) і приймає статус юридичної термінології, інакше кажучи, релігійного права.

Залежно від призначення тексту - науково-публіцистична або академічна стаття, звернення до міжнародної фінансової організації, робота на здобуття наукового ступеня, - профільний фахівець-перекладач вибирає оптимальну комбінацію стилістичних прийомів.

Враховується і необхідність перекладу оригіналів. В одних випадках використовуються загальновідомі і визнані в науковому світі джерела. В інших, - книги і документи, які раніше не були перекладені на англійську мову. Наприклад, для написання роботи, присвяченій аспектам сучасного католицизму, автор може використовувати як канонічні джерела, існуючі в різних мовних версіях, так і маловідомі, що потребують виключно еквівалентного перекладу.
Особливе значення в ході перекладу фрагментів Святого Письма, апокрифів, Житій святих, проповідей, теологічних праць відводиться дотриманню традиції богословської риторики і термінології, володіння усталеними зворотами. Фахівці нашого бюро працюють з архаїчними текстами, професійно інтерпретують символи, точно передають авторські алюзії до сакральних текстів, які вимагають буквального тлумачення.
Переклад http://dpereklad.zp.ua супутнього текстового блоку, наприклад, бібліографії або авторських коментарів, виконується згідно вимогам видання або освітнього закладу, до якої направляється текст.

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma