Enigma Enigma

Liza Levchenko

2019-10-01 14:27:35 eye-2 0   — comment 0

РЕФОРМА СБУ: ВІДМОВА ВІД НЕВЛАСТИВИХ ФУНКЦІЙ ТА УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО НЕ СТАНОВЛЯТЬ ЗАГРОЗИ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Впродовж останніх років в Україні надзвичайно актуальною є тема реформ. В тому числі й реформування органів державної влади, яке, безумовно, є більш, ніж на часі. Не є виключенням в даному випадку і правоохоронні структури та українські спецслужби, серед яких чільне місце посідає Служба безпеки України. Дискусії щодо реформи національної спецслужби, яку досить часто зводять до позбавлення її так званих «невластивих» функцій, розгораються щоразу, коли СБУ опиняється в центрі уваги медіа через виконання своїх повноважень в правоохоронній сфері.

Так, одним з основних та пріоритетних напрямків комплексної реформи СБУ стане відмова від невластивих їй функцій.

Давайте розберемося, які це функції…

Сьогодні виділяють чотири основні блоки, в яких СБУ пропонують позбутися повноважень: корупційний, економічний, військової контррозвдіки та слідства.

З останнім (слідство) якраз і зрозуміло: унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці країни. Функція невластива.

А от з іншими не все так просто…

Адже процес реформування СБУ передбачає не просто «знищення» цих функцій, а передачу їх іншим органам. І це питання, наразі, також є дискусійним.

Передусім, йдеться про протидію правопорушенням у сфері економічної діяльності, а також корупційним правопорушенням. Необхідність поетапного позбавлення СБУ функцій, які не властиві таким службам або дублюють функції інших спеціальних і правоохоронних органів, зафіксована стратегічними документами держави. Так, Стратегією національної безпеки України (пп.4.4) визначено: «Доцільно … забезпечити передачу більшості правоохоронних функцій, крім боротьби зі злочинами проти основ національної безпеки, від Служби безпеки України до правоохоронних органів». Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України (п. 3.9) встановлена необхідність поетапної оптимізації повноважень Служби безпеки України у сферах протидії злочинам, що створюють загрози державній безпеці України, а також викриття і протидії транснаціональним та міжрегіональним організованим злочинним угрупованням, боротьби з проявами організованої злочинності у різних сферах.

Довідково: Щодо протидії корупційним правопорушенням, то з 2014 р. в Україні здійснюється процес комплексного оновлення механізму запобігання та протидії корупції, у ході якого удосконалено профільне законодавство  (передусім, прийнято Закон України «Про запобігання корупції»), створено низку нових антикорупційних органів. Змінами, внесеними до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, уточнено підслідність слідчих органів безпеки та вилучено зі сфери їх повноважень розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Проте Закон України «Про Службу безпеки України» не зазнав змін у частині визначення завдань СБУ, до яких і досі відносяться «попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів … корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки…» (частина 2 статті 2). Це створило певну правову колізію.

За оцінками експертів, одночасне надання права на проведення оперативно-розшукової діяльності всім органам, уповноваженим розслідувати корупційні злочини, призводить до загострення конкуренції повноважень. У той же час експерти зауважують, що новостворена система антикорупційних органів ще не демонструє високої результативності діяльності.

Повноцінну діяльність Державного бюро розслідувань наразі не розпочато. У певній мірі цим пояснюється повільний процес передачі СБУ відповідних функцій іншим правоохоронним органам. Проте цілком очевидно, що завдання протидії корупції не відповідає профілю діяльності контррозвідувального органу, що підтверджується досвідом провідних країн. Закон України «Про національну безпеку України» також не визначає такої функції СБУ (стаття 19), що має бути враховано під час внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України».

Але якщо бути об’єктивними, то слід зазначити, що боротьбою з корупційними правопорушеннями, які вчинені як суб’єктами владних повноважень, так і окремими суб’єктами підприємницької діяльності, які використовують бюджетні кошти або кошти міжнародних фінансових організацій, займаються щонайменше 9 спецслужб з блоку країн ЄС-НАТО.

Боротьбою з організованою злочинністю та втягненням до такої діяльності осіб, уповноважених на здійснення функцій держави, займаються 18 спецслужб країн ЄС-НАТО.

В переважній більшості спецслужб решти країн ЄС-НАТО боротьба з організованими злочинними угрупуваннями ведеться в ході здійснення контррозвідувальних заходів через призму боротьби з тероризмом та екстремізмом.

З легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, боряться спецслужби Болгарії, Румунії, Угорщини, Греції, Португалії, Мальти, Кіпру та США.

Боротьба з контрабандою входить до обов’язків спеціальних служб Естонії, Греції, Кіпру, Ірландії та США. Кримінальне переслідування організаторів схем незаконної міграції здійснюють спецслужби Болгарії, Угорщини, Словаччини, Греції, Португалії, Мальти та Кіпру. Незаконному обігу зброї запобігають спецслужби Бельгії, Румунії, Чехії, Греції, Мальти, Кіпру, Ірландії та Ісландії.

Саме через усвідомлення рівня загрози корупції та організованої злочинності національній безпеці, спецслужби країн ЄС та НАТО ведуть боротьбу з цими загрозами нарівні з протидією розвідувальній та диверсійній роботі іноземних спецслужб та терористичних організацій.

Сьогодні Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Державна безпека включає в себе захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру (Закон України «Про національну безпеку України»). Виходячи з того, що національними інтересами законодавець називає життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує прогресивний демократичний розвиток України, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян, корупція і організована злочинність в тих масштабах, яких вони набули в Україні, безумовно становлять загрозу державній безпеці.

У той же час сучасні виклики і загрози національній безпеці вимагають покладання на спецслужбу нових функцій, зокрема, щодо контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури. Така практика є поширеною у розвинених країнах. Зокрема, у структурі МІ5 у Великій Британії функціонує Центр захисту національної інфраструктури.

Не слід робити швидких та необдуманих висновків.

Слід пам’ятати, що процес реформування є тривалим та не має визначених строків завершення. 

Уже сьогодні, не очікуючи законодавчих змін, СБ України у межах існуючих повноважень розпочато реформування відомства. Зокрема, завершився перший етап функціонального обстеження існуючої структури Служби безпеки, результати якого стануть основою детального плану послідовних управлінських рішень в контексті реформування.

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma