Enigma Enigma

Сергій Григорович

2021-12-22 21:38:29 eye-2 4480   — comment 6

Указ Зеленського, на мій погляд, схожий на якусь шизофренію, на безглузду маячню, протизаконну ...


Указ Зеленського, на мій погляд, схожий на якусь шизофренію, на безглузду маячню, протизаконну цензуру, інфантилізм і узурпацію.

Це просто якийсь жах! Здається, що писали якісь люди з "95-го кварталу", які не відрізняють виконавчу владу від всіх інших державних органів, простих громадян і бізнесменів від посадовців виконавчої влади, від держ.службовців і таке інше. Не відрізняють міжнародних переговорів взагалі, від міжнародних переговорів державних органів чи органів виконавчої влади... Людина не розуміє різницю між поняттями "міжнародний" і "міждержавний", ... поняття "коментар" від "заяви від імені держави" , "заяви від імені державного органу", ...
Реально схоже на якийсь "юридичний" витвір секретарки з "95-го кварталу", чи чиєїсь дитини.
Підкреслюю, в тексті указу мова йде не про офіційні коментарі і заяви від імені держави, а на всі коментарі іноді без розрізнення, - чи то держслужбовець, чи то просто громадянин.

Ну от вдумайтеся, наприклад, у фразу:
""""6. Під час організації та проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід посадових осіб має бути забезпечено: ...
3) обов’язкове включення до складу учасників з української сторони:
а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:
Прем’єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України; """"

Якщо посадові особи якоїсь української фірми захотіли зустрітися з людьми з іншої країни (міжнародні переговори), ... значить за указом вони мають запрошувати прем'єр-міністра ??? Такий текст, це з серії - батьків немає вдома. Це просто треба викликати на банкову служби по роботі з неблагополучними підлітками і психіатричні бригади... 
Зрозуміло, що не всім весільним фотографам це буде зрозуміло, але для юристів, це просто - жах, страх і ужас. Реальна психіатрія. 
Далі просто цитую частини текстів Указу і конституції ... (не повно, але достатньо)


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021
...відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем’єр-міністр України і Міністр закордонних справ України. ...
3. Державні органи під час здійснення зовнішніх зносин:

1) погоджують з Міністерством закордонних справ України шляхом направлення письмових запитів:

підготовку закордонних візитів керівників державних органів та візитів іноземних офіційних делегацій в Україну;

офіційні заяви, коментарі з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, ініціативи міжнародного характеру. Виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України або Міністра закордонних справ України;

ініціативи щодо набуття Україною членства в міжнародних організаціях, міждержавних об’єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів незалежно від їх конкретного найменування (договір, меморандум, конвенція, угода, протокол, комюніке, додаток до протоколу тощо) та суб’єктів, з якими укладається такий документ;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій, висування для обрання на керівні посади в міжнародних організаціях, крім випадків, установлених законодавством, якщо добір кандидатур здійснюється за результатами конкурсу;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід, інших заходів, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері зовнішніх зносин, за участю представників іноземних держав, міжнародних організацій, представників акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, представників іноземних підприємств та організацій;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях статутних та інших органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших двосторонніх і багатосторонніх органів;
4. Посадові особи та державні органи інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації — невідкладно.

5. Офіційне листування державних органів з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері зовнішніх зносин, з іноземними державами, міжнародними організаціями, їх органами та посадовими особами, акредитованими в Україні іноземними дипломатичними представництвами, консульськими установами, представництвами міжнародних організацій здійснюється через Міністерство закордонних справ України, крім випадків, передбачених законом або міжнародним договором України.

6. Під час організації та проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід посадових осіб має бути забезпечено:

1) завчасне повідомлення державними органами Міністерству закордонних справ України про домовленості, досягнуті стосовно проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, державних органів;

2) підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, документів до міжнародних переговорів, зустрічей, бесід Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України здійснює Міністерство закордонних справ України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами відповідно до їх компетенції, а до міжнародних переговорів, зустрічей, бесід міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — відповідний орган разом із Міністерством закордонних справ України;
3) обов’язкове включення до складу учасників з української сторони:

а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:

Прем’єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України;

Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України — керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України;

міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів з главами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

.................
Наприклад, - яким статтям Конституції протирічить...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: ...
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;...
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;.....
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; ...
32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;...
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: ...
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;...
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;...

Стаття 106. Президент України: ...
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma