Enigma Enigma

Тарасенко Анатолій

2019-09-12 21:40:17 eye-2 2995   — comment 0

Як провести гей-парад у Харкові, коли Харків проти?

І що саме цікаве: не розгляд цього позову беззаперечно підтвердить вплив на судову гілку влади "третіх осіб".

А тепер критикуйте! 

І підтримуйте, звісно ж!

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання протиправним не подання адміністративного позову

про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань в порядку ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України 


 

У відповідності до вимог п.11 ч.5 ст. 160 КАС України Позивачі підтверджують, що ними не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.


 

Харківська міська рада Харківської області прийняла Рішення щодо електронної петиції, яка набрала більше 5800 голосів на офіційному сайті Харківської міської ради (посилання та роздруківка частини Перелiку осiб, якi пiдписали електронну петицiю).  Рішення не знаходяться у вільному публічному доступі на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету за посиланням: https://doc.city.kharkov.ua/uk/user/login , разом з тим його наявність підтверджується заявою Міського голови Харкова (посилання та роздруківка додається).

 

Вважаю, що було прийняте обгрунтоване рішення за своїм змістом відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам харків'ян, викладених у Електронній петиції № 5257 «Заборонити гей-парад в Харкові», а тому є належним до виконання і підлягає негайному виконанню за таких обставин. 

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

 

Відповідно до ч.11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». При цьому, проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

При цьому, ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прямо передбачає, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

В той же час, в пряме порушення приписів ч.11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Відповідачем взагалі не було відкрито опубліковано проект рішення.

Так, проекти рішень Харківської міської ради оприлюднюються на веб-порталі «Єдиний міський реєстр актів» (www.doc.citynet.kharkov.ua). Проте, в переліку проектів рішень Харківської міської ради Харківської області взагалі відсутній проект рішення «Про розгляд електронної петиції» (посилання та роздруківка переліку проектів рішень з веб-порталу «Єдиний міський реєстр актів» - додається).

 

Як вбачається з численних рішень Верховного Суду (постанова ВС від 21.09.2018 року по справі №337/2530/17(2-а/337/199/2017), постанова ВС від 28.02.2018 року по справі №200/11264/16-а (2-а/200/461/16)), порушення вимог ч.11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо обов’язкового опублікування проектів рішень органу місцевого самоврядування є належною правовою підставою для скасування таких рішень.

 

Слід зауважити, що в силу приписів ч.5 ст. 242 КАС України  при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

 

За таких обставин, з огляду викладене вище, з урахуванням відповідних висновків Верховного Суду, тільки за однією цією підставою Рішення щодо відповідної петиції підлягало б скасуванню як таке, що прийнято з порушенням вимог ч.11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Разом з тим, правовою позицією позивача є те, що ніким не оскаржене, таке, що відповідає нагальним потребам міста і його громадян рішення повинно бути негайно виконано  — позов про заборону заходу мав бути в суді 02.09.2019 р. 

Як стверджує у відповіді адміністрації Міський голова Харкова Г.А.Кернес, “Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей”.

 

Саме посяганням на інтереси національної безпеки та громадського порядку повинно було перешкодити рішення суду за позовною заявою, саме запобігання заворушень чи злочинів і повинна була забезпечити сама позовна заява, саме унеможливленням демонстрації явища, не сумісного з переконаннями значної частини громадян християнської України (і гарантованої більшості харків”ян) і повинен був стати позов Харківської міської ради. 


 

 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ ДО УЧАСТІ У СПРАВІ


 

Обов'язок прийняти відповідних рішень стосовно забезпечення заходів безпеки у Харкові на підставі рішення за позовом Харківської міської ради та навіть без такого позову (у разі загрози проведення такого небезпечного заходу) покладається саме на ГУНП в Харківській області.

Разом з тим, у вільному доступі соціальні мережі та сайти містять офіційну інформацію щодо переписки начебто представників дипломатичних представництв іноземних держав, яка свідчить про надання певних гарантій безпекового характеру саме національній поліції та патрульній поліції щодо події, яка не обмежена 15 вересня 2019 року та має назву “Прайд Харків”  — тобто заходу сумнівного характеру, який не відповідає ні формою, ні змістом тому, який розглянуто і по якому прийнято рішення Харківською міською радою.

 

Відповідно до Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 року N 198/93:

 

     1.  Дипломатичному  представництву  (посольству  або місії) іноземної  держави в Україні, консульській  установі (генеральному консульству,   консульству, віце-консульству або консульському агентству) іноземної держави в Україні  як  органам   іноземної держави, співробітникам дипломатичних представництв та працівникам консульських   установ для здійснення їх функцій надаються передбачені Положенням привілеї та імунітети, що  визначаються відповідно  до Віденської конвенції  від 18 квітня 1961 року про дипломатичні зносини та Віденської  конвенції від 24 квітня 1963 року про консульські зносини.

 

     2.  Співробітники  дипломатичних представництв та працівники консульських установ, яким надаються  передбачені цим Положенням привілеї та імунітети, зобов'язані поважати закони України.

 

     3.   Якщо міжнародним  договором України встановлено  інші правила, ніж ті, що містяться у Положенні, то застосовуються правила міжнародного договору.

     Передбачені Положенням  правила можуть застосовуватись щодо дипломатичних представництв та консульських  установ окремих іноземних держав, а також їх співробітників (працівників), виходячи з принципу взаємності.

     4. Глава дипломатичного представництва  на рівні посла або посланника акредитується  при Президентові України, а на рівні повіреного у справах - при Міністрові закордонних справ України.

 

     5. Членами персоналу дипломатичного  представництва є члени дипломатичного,   адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва.

     Членами     дипломатичного      персоналу дипломатичного представництва  є члени персоналу дипломатичного представництва, які  мають дипломатичний ранг.

     Членами  адміністративно-технічного  персоналу дипломатичного представництва є члени персоналу дипломатичного  представництва, які здійснюють адміністративно-технічне обслуговування       дипломатичного представництва.

     Членами     обслуговуючого      персоналу дипломатичного представництва  є члени персоналу дипломатичного представництва, які  виконують обов'язки щодо обслуговування дипломатичного представництва.

     Співробітниками   дипломатичного представництва   є глава дипломатичного представництва та  члени персоналу дипломатичного представництва.

 

Одночасно вважаю необхідним вказати наступне:

 12.   Глава   дипломатичного    представництва і    члени

дипломатичного персоналу  користуються особистою недоторканністю і

не можуть бути заарештовані або затримані.

 

     13.   Глава   дипломатичного    представництва і    члени

дипломатичного     персоналу користуються    імунітетом від

кримінальної, адміністративної юрисдикції  України та юрисдикції

судів України у цивільних справах.

     Імунітет  від юрисдикції  України не поширюється на випадки,

коли    глава дипломатичного     представництва і члени

дипломатичного персоналу вступають  у цивільно-правові  відносини

як приватні особи у зв'язку з позовами  про належне їм нерухоме

майно на території України,  спадкування, а також у  зв'язку  з

позовами,  що випливають  з їх професійної   або комерційної

діяльності, що здійснюється ними за межами службових обов'язків.

     Глава  дипломатичного  представництва, члени   дипломатичного

персоналу  підлягають юрисдикції  України у разі згоди на  це

акредитуючої держави.

     Глава  дипломатичного  представництва і члени  дипломатичного

персоналу не зобов'язані давати свідоцькі показання.

 

     14.  Правила,  передбачені  пунктами 12, 13 цього Положення,

поширюються  на членів сім'ї,  які проживають разом  з главою

дипломатичного    представництва, із   членами дипломатичного

персоналу, якщо члени сімей не є громадянами України.

 

     15. Члени адміністративно-технічного персоналу і члени сімей,

які  проживають  разом з ними,  користуються, якщо  вони не є

громадянами  України або не  проживають в Україні   постійно,

привілеями та імунітетами, передбаченими пунктом 6 стосовно  жилих

приміщень і пунктами 12, 13 цього Положення, за тим  винятком, що

імунітет від адміністративної  юрисдикції України та юрисдикції

судів  України  у цивільних  справах поширюється  лише на дії,

вчинені   членами адміністративно-технічного    персоналу при

виконанні службових обов'язків.


 

Таким чином, відсутність адміністративного позову Харківської міської ради є прямим наслідком не правового впливу на прийняте рішення дипломатичних установ та/або їх представників, що і необхідно встановити,  визнати Відповідачем та третіми особами, а також оцінити з точки зору міжнародних договорів факт зупинки виконання рішення органу місцевого самоврядування у відкритому судовому засіданні.


 

Враховуючи викладене, прийняття Харківською міською радою Рішення стосовно заборони такого, що посягає на безпеку прифронтового міста, заходу і виконання петиції “Заборонити гей-парад у Харкові” , яке (Рішення) так і не було виконано, стосується також прав та обов’язків Головного управління національної поліції в Харківській області та дипломатичних представників країн-підписантів Будапештського меморандуму, які гарантували саме безпеку України автографами своїх повноважних представників.


 

 1. ОБГРУНТУВАННЯ НАЯВНОСТІ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

Позивач-1, Безлепкін Валерій Михайлович, та Позивач-2, Дериглазов Артем Ігорович, є членами територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до ч.1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

 

Відповідно до ч.1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом, зокрема, визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень, а згідно з ч. 2 ст. 5 КАС України захист порушених прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, може здійснюватися судом також в інший спосіб, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

 

ЄСПЛ у своєму рішенні у справі «Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004р. зазначив, що «правильне застосування законодавства незаперечно становить «суспільний інтерес» (п.54 рішення).

 

З огляду на це порушення законодавства України неправомірними діями Харківської міської ради, зокрема порушення приписів Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», безумовно порушує права позивачів на правильне застосування законодавства органом місцевого самоврядування.

 

Прийняття Харківською міською радою рішення про звернення до суду на виконання електронної петиції щодо заборони гей-параду у Харкові та подальше його невиконання через звернення третіх осіб також безумовно порушують права позивачів як членів територіальної громади міста Харкова та громадян України на безпеку у рідному місті, на безумовне право на свободу думки, переконань та віросповідання, на свободу від будь-якої дискримінації. 

 

Також необхідно зауважити, що Позивачами заходи досудового врегулювання спору не вживалися, адже законом не встановлений обов’язковий досудовий порядок врегулювання  спорів такої категорії, а Позивач-2 клопоче звільнити його від сплати судового збору через специфічні умови перебування та відсутності коштів і визнати причину несплати збору поважною.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 5, 20, 26, 160, 161 КАС України, –

 

ПРОСИМО СУД:

 

 1. Визнати протиправним бездіяльність Харківської міської ради Харківської області щодо неподання позовної заяви на реалізацію електронної петиції “Заборонити гей-парад у Харкові” .

 2. Визнати обґрунтованим вказане рішення та протиправним неправовий спосіб втручання у його виконання.

 3. Вказати у рішенні осіб та/або місце їх діяльності, які приймали рішення про ігнорування рішення Харківської міської ради щодо реалізацію електронної петиції “Заборонити гей-парад у Харкові” . 

Додатки:

 1. Докази сплати судового збору Позивачем-1 (оригінал для суду);

 2. Доказ несплати судового збору Позивачем-2 ;

 3. Роздруківка переліку проектів рішень ХМР з веб-порталу «Єдиний міський реєстр актів»;

 4. Копія паспорту Безлепкіна В.М.;

 5. Копія Свідоцтва адвоката Тарасенка А.В.;

 6. Копія Договору про надання правничої (правової) допомоги № 08/08/2019; 

 7. Копія позову та доданих до нього документів для Відповідача та третіх осіб.

 

11 вересня 2019 р.

 

В звя'зку з незаконним блокуванням сайту для деяких провайдерів, яке ініціював прокурор Козуб Олександр та суддя Сергій Вовк, підписуйтесь на наш телеграм канал Enigma та сторінку у Facebook

 

 

 

 

В звя'зку з незаконним блокуванням сайту для деяких провайдерів, яке ініціював прокурор Козуб Олександр та суддя Сергій Вовк, підписуйтесь на наш телеграм канал Enigma та сторінку у Facebook

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma