Enigma Enigma

morozova

2019-12-10 18:03:36 eye-2 2494   — comment 0

Знецінення в -измах

Сексизм, расизм, дискримінація, шовінізм та інщі явища, де є зменшенння "вартості" іншого —  це прояв знецінення. Так, цей феномен знаходить своє місце не тільки у проявах на мікро-рівні, на рівні людини чи колективу. 
Давайте розберемо певні -изми, де є зменшення значення та цінності характеристик, які стосуються людини. 

Наприклад,  сексизм — це  набір забобонів і упереджене ставлення до людей, дискримінація людей за ознакою статі чи гендеру; упередження, негативне ставлення або антипатія по відношенню до людей певної статі. Тобто, знецінення у сексизмі погялає у тому, що "інакшість" гендеру або статті, їхнє протиставлення із тим, що притаманне одній персоні,  не заходить свого порозуміння та прийняття в іншій. Ось, наприклад, жінки повинні бути господинями на кухні, народжувати та виховувати дітей тощо. Такими твердженнями ми знецінюємо жінку* як особистість, ми не беремо до уваги те, що хоче вона*. Тут ще має своє місце об'єктивація, але зараз ми не про це. 

Знецінення у расизмі полягає у наданні людям "інакшої" раси чи народності певні характеристики. Расизм акцентує увагу на біологічній детермінації між зовнішністю та інтелектом, вправністю і тд.  Наділяти їх стереотипами та кліше це вже знецінення. Ненавість на грунті таких соціальних конструктів як "нація" чи "раса" призводить до непорозумінь, конфліктів, та війн у радикальному випадку. Доречно буде  згадати шовінізм, який полягає у пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших націй.

Ось так, знецінювання може витікати із побутової форми у ту, яка здатна проявлятися в агресивному вигляді, пропагувати певні цінності, призводити до соціальних хвилювань, конфліктів та війн. 


 

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma